פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 25.6.1959

מחליטים:
* לתקן/להעלות את דירוג עובדי המועצה, בעקבות בקשת ועד העובדים: את דירוג חלק מהם בהתאם להמלצת הוועד ואת חלקם האחר עבור עבודה מסורה (הפירוט בפרוטוקול המקורי).
* כל בקשות לרישיונות למכירת מצרכי מזון, פרט לאלה המחזיקים עתה ברישיונות והפועלים
ללא רישיון הרבה שנים, לא תובאנה לדיון בשלב זה.
* לאשר תוספת לתקציב סלילת כביש הכניסה עם כביש תל השומר בסך 1,612.620 ל"י,
מחמת הגידול בהוצאות הקשורות בצורך להרחיב את הכביש, לעקור עצים ועוד – הוצאות נוספות המוסברות על-ידי המהנדס-יועץ א. אקרון.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ – סגן ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש