פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 15.7.1959

מחליטים:
לרכוש מחברת "עמידר" את המבנים מדגם "פיו", שהוקמו בשטח הפיתוח במעברה והכוללים 16 כיתות לימוד, מבנה להנהלה, חדר אוכל, חדרי שירותים ומבנה לשרת.
לקבל את תנאי המימון לרכישת המבנים לפי ערך של 240 אלף ל"י (שהמועצה תשלם במשך 22 שנים בריבית של 4.5%).
במבנים אלו ישוכן ביה"ס המ"מ "תלמים".

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ס. כץ – סגן ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

לפרוטוקול זה מצורפים שני קבצים: אותו תאריך, תוכן לפעמים שונה.

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש