פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 27.8.1959

* מאשרים את הרכב הוועדה הציבורית לשכר לימוד מודרג: קנדל ברוך (יו"ר), המלט חנן, אקשטיין אליעזר, שפירא צפורה, שקרצ'י אליהו.
* מאשרים את ההסכם עם משרד החינוך לגבי שיעורי ערב לעברית מה 1.4.59 עד 31.3.60:
משרד החינוך ישתתף ב 60% ממשכורת המורים בקריה וב-80% ממשכורתם במעברה – את היתרה תשלם המועצה המקומית בשיתוף מועצת פועלי בני ברק.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ש. בדר, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש