פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 35/62) – 28.11.1962

חתימת חוזה עם חברת א.ב.מ. לשנתיים, בתנאי שיבטלו הצמדה לדולר
חברת קיראון התחייבה לבצע עבודות ניקוז במסגרת ההתקשרות עמה. אם  חברת קיראון לא תזכה במכרז, יהיה צורך לשלם לה עבור עבודות שביצעה בנושא.
בהתאם להמלצת הועדה הארכיטקטונית, יועברו כל הפעילויות שמשרד "שנן" היה אמור לבצע לגבי מאגר המים (מגדל המים? המפעל), לוועדה הארכיטקטונית. חייבים לסיים את הקמת המאגר עד לתחילת הקיץ.
החלטה להזמין תכנון למבנה הקונסרבטוריון אצל הארכיטקט טאומן, לפי המלצת הוועדה הארכיטקטונית.
ארגון חגיגה לרגל כניסת הקשישים לבית האבות (המוחזק ע"י הסוכנות היהודית)
אישור הסדר עם מועצה אזורית אונו לגבי חלוקת כספים מסי בניה של משען. ההסדר יחייב תשלום אגרת חינוך מלאה מצדם.
ראש המועצה יקיים מגע להקמת לשכת ייעוץ לתושב.
עבודת הניקיון של שרתי בתי הספר תתקיים ברציפות משעה 1300 למשך 8 שעות. שרתים ראשיים יקבלו תוספת מאמץ, במידה ויצליחו לקיים את הפיקוח.
תוספת גלובלית 20% לעובד האחראי על פיקוח בגנים.
החלטה להיענות לבקשת משרד החוץ לשחרר את רכז הספורט שמבן, למילוי שליחות במסגרת שיתוף פעולה עם ניג'ר.

משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש