פרוטוקול הנהלה 12.12.62

רכישת כלי עבודה לטרקטור
השתתפות בעלות קיר תומך
מאושר תעריף 10 ל"י לשעה לעבודות חוץ של הטרקטור
סידור איסוף אשפה ברבי קומות
מאושר תעריף 10 ש"ח למודעה של הקולנוע על לוחות המועצה
אישור לקיחת הלוואה מבנייני יחבור להשלמת בית ההתעמלות
אישור לקיחת הלוואה מחברת קיראון למימון הרחבה בבי"ס "ניר"
משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש