פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 30.8.1959

מחליטים:
* להשאיר את שיעורי התשלום לילדים בגני טרום חובה ללא שינוי, מאחר ורק לגן אחד נרשמו ילדים אלו.
* להשתתף בסך 515 ל"י, במפעל הקמת "בית ההגנה" על-שם אליהו גולומב ז"ל (בהתאם לבקשת מרכז השלטון המקומי).
* לאשר חוק עזר בדבר רישיונות לסבלים והפיקוח עליהם (ראה הפרוטוקול המקורי 59-10-0-5) .

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ש. בדר, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

לפרוטוקול זה מצורפים שני קבצים: אותו תאריך, תוכן לפעמים שונה.

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש