פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 20.9.1959

מחליטים:
* לקבל תוספת של 10 עובדי דחק לתקופת החגים.
* להשתתף במתנת חג לראש השנה בסך של 700 ל"י – כתוספת עבור מקרי הסעד המטופלים
על-ידי לשכת הסעד.
* חישוב הארנונה של דירות יהיה בהתאם לשטחן: דירת 49.5 מ"ר ו 44 מ"ר והול בשטח 8.4 מ"ר
ו 9.13 מ"ר, ייחשבו כבני חדר וחצי.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ש. בדר, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וד. ענבי

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש