חוק עזר לקריית אונו – רישיונות לסבלים 1959

חוק עזר לקריית אונו רישיונות לסבלים 1959
הפירוט בקובץ המצורף.

חותם: יעקב כהן ראש המועצה המקומית
אושר על ידי ישראל בר יהודה, שר הפנים

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש