פרוטוקול הנהלה 14.11.62

פרוטוקול הנהלה 14.11.62
קריאת שם לגני ילדים ע"ש קורן ובנדט.
הארכת תוקף חוק עזר לאספקת המים עד ל 31.3.62
הארכת הלוואה לראש המועצה לרכישת רכב
המלצה מינוי סגן ראש המועצה כץ כיו"ר וועדת חג עצמאות תשכ"ג
המלצה העלאה בדרכה לסגן ראש המועצה סמי כץ
אישור שימוש ברכב המועצה לבוקצ'ין למשך יומיים
התקנת שקעי תקעי חשמל בבית ספר עלומים
אישור התחייבות לחברת החשמל לחיבור בית הספר התיכון לחשמל.
מינהל מקרקעי ישראל – דחיית גביית הכסף עבור שטח של 125 מדונם בגוש 6490

משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש