פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 29.10.1957

מחליטים:
* לתקן את חוק העזר של המועצה לשמירת הניקיון ואיסור העישון, על-ידי תוספת לאחר סעיף 6 : המפקח יהיה רשאי בכל עת להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי, לצורך מילוי תפקידו.
* לאשר את חוק עזר לקריית אונו בדבר תרומות ברחובות (ראה הפרוטוקול המקורי המצורף).
* לדחות בקשה להנחה ממס עסק לשנה הנוכחית והבאה, ולאשר חלקית שתי בקשות נוספות.
* להודות עקרונית בחוב למהנדס גינוסר עבור תכנית שהגיש למרכז האזרחי, בהתאם לבקשת הוועד הקודם (אולם תכניתו לא התקבלה). גינוסר דורש 550 ל"י, אולם גובה הסכום שיאושר לו ייקבע על-ידי ראש המועצה ומהנדס המועצה.
* להקציב 40 ל"י עבור ביה"ס לנערים עובדים, הפועל בשעות הערב סמוך לבי"ס "תלמים" שבמעברה, והמוחזק על-ידי משרד החינוך (לאור פניית המנהל).
* להוסיף 2 כיתות לאגף החדש בבי"ס "ניר" (על הקמת האגף החדש הוחלט בישיבת המועצה מס' 22 מה 30.12.56), למסור את הביצוע לחברת "סולל בונה" לפי תנאי המכרז ותנאי התשלום לפיהם הוקם האגף החדש – כשמחיר תוספת בניית 2 הכיתות לא יעלה על 15,000 ל"י.
* לקבל ממשרד העבודה הלוואה בסך 750 ל"י, לשיפוץ ותיקון שני הצריפים שנועדו למעון ילדים
(המיועד בעיקר לילדי משפחות נתמכות סעד).
* לקבוע לקראת שנה"ל תשי"ח את גובה האגרה לשירותים הנוספים (שירותי בריאות, ביטוח, ייעוץ חינוכי ופסיכולוגי, מחברות ומכשירי כתיבה, חומרי מלאכה): עבור ילד אחד במשפחה ישלמו 13.50 ל"י, עבור שניים 21.50 ל"י, עבור שלושה 27.00 ל"י ועבור ארבעה ומעלה 30 ל"י.
יש לגבות מההורים את האגרה כבר בשנת הלימודים הנוכחית – ילדי משפחות נתמכות סעד
ועולים חדשים יהיו פטורים מהתשלום.
בישיבת המועצה מס' 27 מה 11.6.57 אמנם הוחלט על אגרה מדורגת החל מ 11.00 ל"י לילד אחד במשפחה, אולם לאור הוראות משרד החינוך (הכולל תוספת של 20% על חשבון ההנחות הניתנות למשפחות מעוטות אמצעים), הוחלט על האגרה המדורגת הנ"ל.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ח. אבנון (ח. ציפרשטיין), א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש