פרוטוקול ישיבת ועד 29.3.1942

משתתפים: ד"ר צרף, טירולר, פישר, עורבי, רובין.
הוחלט לקרוא לאסיפה כללית ביום 11 לאפריל 1942 בשעה 9 בבוקר.
באסיפה יינתן דין וחשבון כספי, ייבחר ועד חדש.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש