פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 26.5.1957

מחליטים:
* להמליץ בפני משרד הפנים לאשר לבעלי הלולים הנחה בתשלום ארנונת רכוש לשנת 56/57 ,
עד לגבולות הסכום שייקבע על-ידי ועדת השומה, שעליהם לשלם בשנת הכספים 57/58.
* להחתים על חוזי שכירות (ראה בפרוטוקול המקורי) את מקבלי המבנים לקיוסקים – מקרי סעד שהמועצה בחרה בעקבות מכרז, על-מנת לסייע בשיקומם. החוזה יהיה לשנתיים ומותנה בכך שהשוכר ימשיך להיות תושב הקריה במהלך תקופה זאת.
* להקציב סך של 1,265 ל"י לרכישת שלושה מתקני גז: שניים יותקנו במטבח הזנת הילדים במעברה ואחד במעון הילדים, שיוקם בקרוב במעברה.
* לקבוע הנחות במסים, על-מנת לעודד את התושבים לשלם אותם כסדרם: 10% עבור תשלום שנתי מראש ו-5% עבור תשלום חודשי עד העשירי בחודש – וזאת גם לגבי שנת הכספים 57/58.
* לבצע ביטוח צד שלישי, בהתאם להצעת חברת "הסנה": המועצה תשלם עבור הביטוח 300 ל"י
לשנה ותמורת זאת יובטחו כל התושבים למקרה של תאונה, לפי חוק הנזיקין.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ח. אבנון (ח. ציפרשטיין), א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש