פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 24.4.1957

מחליטים:
* לקבל את ז'נה מילגרום כעובדת סעד בחצי משרה, במקום העובדת הקודמת שחלתה ב 9.56, ומאז לא חזרה לעבוד.
* להמליץ בפני שר הפנים, לאשר השתתפות בסך 2 ל"י לשנה לכל דונם אדמה חקלאית, כהשתתפות בהוצאות השמירה של בעלי האדמות החקלאיות (המשלמים מסיהם למועצה).
המועצה היא שתקבע, למי מבעלי האדמות החקלאיות לתת השתתפות זאת.
* למנות את גצל איצקוביץ (עובד המועצה) כרשם ראשי לביצוע רישום הילדים למוסדות החינוך, לקראת שנת הלימודים תשי"ח.
* לקבוע את הסכום שייגבה תמורת השירותים בבתי הספר הממלכתיים לקראת שנת הלימודים תשי"ח, בהתאם למספר הילדים במשפחה: 11 ל"י עבור ילד אחד, 19 ל"י עבור שניים ו-25 ל"י עבור שלושה. עבור ילדים ממשפחות המטופלות בלשכת הסעד, לא ייגבה כל סכום.
* לאשר את מילק קרמר (מסיעת מפא"י) כחבר בוועדת הרישיונות, במקום דב גור (מאותה סיעה), שלא השתתף כבר זמן רב בישיבות הוועדה.
* לאשר את העברת סניף הצרכנייה (שבבניין המועצה) ואת האטליז של אלחנן ליטוין (שברחוב מיכאל וולך), למרכז האזרחי.
* להעסיק לתקופה קצרה גנן מומחה, בשכר שלא יעלה על מחצית משכורת חודשית של גנן מקצועי (לפי תעריף ההסתדרות), לתכנון ומיקום גינות ופינות נוי חדשות. כמו כן, גנן זה ישגיח על העבודה, שתתבצע על-ידי עובדי המועצה.
* לאשר את התיקון לחוק עזר להיטל עינוגים (ראה בפרוטוקול המקורי), בעקבות ההסכם בין האוצר וחבר השלטון המקומי לגבי הנהגת שני כרטיסים עממיים להצגות קולנוע, בכל הרשויות המקומיות בארץ.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ח. ציפרשטיין, א. רוקנשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש