ישיבת ועד 17.7.1941

ועד כפר אז"ר מבקש להעלות את מחיר המים והוחלט להתנגד.
קק'"ל מוסרת את הקרקע ומוכנה לשלם את החריש.
המרכז החקלאי יקים קבוצת עבודה לעיבוד האדמה וינסה לסדר הלוואה מהממשלה.
קיימת בעיה עם התשלום עבור המים.
הוועד ינסה לדחות קבלת הקרקע לעונה הבאה.
הוועד פועל ללא הבנה בין החברים, גזברות לא מתפקדת יש לבחור ועד חדש.
אסיפה בשבוע הבא לבחירת ועד.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש