ועד חדש 26.7.1941

לוועד החדש נבחרו: יושב ראש: טירולר ברוך. מזכיר: פישר קלמן. ועדת המים: עורבי.
חותמים: טירולר ואחד משני השמות פישר קלמן או רובין זלמן.
יש להודיע בעיתונות על בחירת הוועד החדש. המודעה תפורסם בעיתון "דבר", תחת הכותרת "אגודה שיתופית בע"מ שכונת אונו".
נמסרו הפרטים לחברת "איחוד רגב "  לשם הכנת כרטיסיות נסיעה.
פנייה לכפר אז"ר לשם הסדרת נושא המים.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש