פרוטוקול ישיבת ועד 9.11.1941

וישיניאק מציע למצוא דרך לפעילות משותפת עם האופוזיציה לטובת השכונה.
משתתפים: ד"ר צרף, טירולר, עורבי, וישיניאק, ד"ר שוורץ

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש