פרוטוקול ישיבת ועד 30.1.1942 (תאריך משוער)

הוחלט להסדיר את הגבייה בשכונה. יש לקיים ישיבה לביקורת הקופה. נקבעה ישיבה לערב.
משתתפים: ד"ר צרף, טירולר, עורבי, רובין.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש