פרוטוקול ישיבת ועד 19.2.1942

סדר היום: בירור עם ליטוין.
לליטוין 5 ילדים הלומדים בבית הספר. שנים מילדיו הושעו על ידי המורה מלימודים כעונש על התנהגות פרועה. אשתו של החבר הגיעה לבית הספר לשם ברור עם המורה, תוך ויכוח סטרה למורה בפני הילדים. החבר מבקש להחזיר את ילדיו ללימודים ומבקש את עזרת הוועד לפתור את המצב בין אשתו למורה. המורה התלונן על המשפחה בפני המרכז והוא מסרב להחזיר הילדים לכיתה.
רובין מציע כי הילדים יחזרו ללימודים, הגב' ליטוין תתנצל מול הילדים בפני המורה. יש לשמור על כבוד המורה. מציע כי להבא המבוגרים יתווכחו ללא נוכחות הילדים.
משתתפים: ד"ר צרף, טירולר, רובין.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש