פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 13.1.1957

מחליטים:
* לאשר חוק עזר בדבר צעצועים מסוכנים.
* להשתתף במחצית הוצאות סלילת כביש גישה לקולנוע (מרחוב סוקולוב) – השתתפות בסך 150 ל"י, לאור ההכנסות החודשיות בסך 1,000 ל"י, שיש למועצה מהקולנוע.
* לשאת בהוצאות החזקת מכוניתו של ח. ציפרשטיין, העובד במשרה מלאה (מאז ה 10.56) כסגן ראש המועצה, בהתאם לצרכים ולתקן הממשלתי.
* להעסיק את עובד מכון המים משה קליין במשרה מלאה (החל מה 1.1.57), לאור הצורך בעובד במשרה מלאה ומטעמי חיסכון (הוא מוכשר לבצע גם עבודות אינסטלציה).

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
ח. ציפרשטיין – סגן ראש המועצה
חסר: א. רוקנשטיין – סגן ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש