ישיבת ועד 17.10.1941

הוחלט לזמן אסיפה בנושא הצרכנייה. היא תהיה פתוחה למי ששילם דמי קדימה על המניות.
המרכז לחינוך שולח מורה חדש.
מתקיים ויכוח בין ההורים בגן לבין המרכז לחינוך, לגבי הגננת.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש