פרטיקול ישיבת ועד 4.8.43

משתתפים: זיידמן, נתן, פישר, ליטוין, בלום, פייזר, ד"ר צרף, היימן, נציגים של שכונת רסקו.
סדר היום: קבלת חשבונות מהוועד הקודם על ידי היימן.
סדור היחסים עם שכונת רסקו.
שונות.
היימן מבקש להצטרף לדיונים וההחלטות.
הדיון על מערכת היחסים בין השכונה לבין חברי רסקו היה ער.
הוחלט לבסוף להמשיך כמקום ישוב משותף ולהיעזר בחברת רסקו והמרכז החקלאי לשם השכנת השלום.
על הפרוטוקול חתמו כל הנוכחים בישיבת הוועד.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש