ישיבת ועד 27.6.1941

כספים: הוחלט להקל על מי שמתנדב לצבא –  יקבל הקצבת מים 10 קוב ראשונים בחינם. את המסים ישלמו במלואם. הנחות למשפחות לפי רשימה שהתקבלה. מסים 50 מיל לממשלה, 100 מיל לוועד הכפר.
חינוך: יש גרעון של 21,200 מיל.
יש לסדר העברה בטאבו – כל משפחה תשלם 100 מיל לסידור.
קק"ל רוצה למסור לכפר 154 דונם.
בפרדסים של רוסינוב וריספלד עובדים ערבים  –  יש להזהיר את הפרדסנים בכתב.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש