ישיבת ועד בשיתוף עם ועדת הביקורת 23.5.1941

דיון בנושאי כספים .
הוחלט להזמין כל חבר לברר חובותיו לוועד.
רובין: יש לקבוע מהן סמכויות הוועד.
וישיניאק: יש לקבוע כי ועדת ביקורת תשב פעם בחודש, תבדוק את כל החשבונות ותפקח על החלטות הוועד.
זיידמן: ועדת ביקורת איננה מוסד עליון' אולם עליה לפקח על הוועד. יש לקבוע כי אחד מחבריה ישתתף בכל פגישה של הוועד.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש