פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 20.3.1957

מחליטים:
* להקים (לקראת עשור להקמת המדינה) ועדה ציבורית לבחינת תכניות להקמת אנדרטת זיכרון לארבעת בני הקריה שנפלו במלחמת השחרור ולהרחבת גן הגיבורים, הנקרא על שמם. הוועדה תהיה מורכבת משלושה חברי המועצה, שני נציגי המשפחות השכולות (אסתר וולך אלמנה, ואלחנן ליטוין, אב שכול) ושני מהנדסים (תושבי המקום).
* במקרה של הפרת סודיות דיון ועדה כלשהי, תפורק הוועדה ותורכב מחדש מחברי מועצה בלבד.
* לתמוך בארגון להדרכה בטיפול בגנים, שהוקם ביוזמת משרד החקלאות ובעזרת המועצה (חברי הארגון פועלים בחינם) ולהטיל עליו לקיים מדי שנה תחרות פומבית לבחירת הגינות היפות ביותר. פרסים יוענקו בתקציב מטעם ההנהלה: לזוכים במקומות הראשונים יוענקו 60 ל"י במעברה ו 50 ל"י בקריה ולזוכים במקומות הרביעי-חמישי-שישי יוענקו במעברה 20 ל"י ו 10 ל"י בקריה.
* התקנת רשת המים במרכז האזרחי תתבצע על-ידי האחים גרין (שקיבלו את הזיכיון להקמת המרכז בישיבת המועצה מה 3.3.57) ואגרת חיבור בסך 30 ל"י תיגבה מכל חנות, בהתאם לחוק העזר.
* לאור היענות הציבור ברכישת המלווה הפנימי לחינוך בסך 10,000 ל"י, לפעול לקראת הפצת השלב השני של המלווה, באותו סכום, שאושר גם הוא על-ידי שר הפנים.
* לאשר את צירוף בזוזה יוסף כנציג בוועדת השומה, במקום בר צבי.
* לאשר הבקשה לפתיחת בית-קפה במרכז האזרחי, בתנאי שיעמוד בתנאי התשלום וקצב הבנייה.
* לאשר הנחה בגובה 50% לבעל המכולת ולדחות את בקשות בעלי המאפיות.
* להביא לדיון בפני המועצה את בקשת הקבלנים שטריקר ופולסקי לתשלום ריבית, עבור עבודות
שביצעו בתקופת הוועד המקומי.
* לקבל הלוואה בסך 10,000 ל"י לכיסוי הגירעון ל 56/57 , מקרן התעסוקה שעל יד ועד הפועלים של ההסתדרות.
* לאשר את חוק העזר בדבר רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם.
* לאשר את התיקון לחוק העזר בדבר סלילת רחובות תשט"ז.

שני פרוטוקולים, אחד בכתב יד

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין, ח. ציפרשטיין – סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש