פרוטוקול ישיבת המועצה 3.7.1957

* ראש המועצה מעלה לאישור המועצה תקציב בלתי מאוזן לשנת 1957/58, בו מופיע גירעון בסך 22,000 ל"י. התקציב זהה לשנה הקודמת, בתוספת ההתייקרויות הרשמיות במהלך השנה ותיקונים קלים. הוא מאמין, שהגירעון יכוסה על-ידי הגדלת המענק הממשלתי, לה זכאי היישוב, בהתאם למספר התושבים הנוכחי.
בעד ההצעה הצביעו חמישה, נגדה שניים (ארליך וסעדי) ואחד נמנע (לוינסון).
מחליטים: המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 1957/58 המסתכם בסעיף התקבולת בסך
527,711 ל"י ובסעיף התשלומים בסך 549,800 ל"י.
המועצה מייפה את כוח ההנהלה לאזן את הגירעון על-ידי המענק המוגדל, שהובטח על-ידי הממשלה. אם הדבר לא יתגשם, תובא שאלת האיזון לדיון נוסף במועצה.
* בניגוד לעבר, בו נהג משרד החינוך להקצות סטיפנדיות בסכום אחיד לתלמידים המצטיינים בכיתות ח', שהיו אמורים להמשיך בחינוך התיכוני, הוא החליט להכניס שיטה יותר צודקת, שתתבסס על מצבם הכלכלי של ההורים. המועצה מביעה הסכמתה לפניית משרד החינוך לגבי שינוי זה. אי-לכך, המועצה ממנה ועדה ציבורית לדירוג המענק, בהתאם ליכולת ההורים (במקום סכום אחיד של 360 ל"י): שלמה בדר (יו"ר), ד"ר ראובן מאיר ופריץ היימן.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין, ח. אבנון (ציפרשטיין) – סגני ראש המועצה
א. נלקין, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, ס. יצחייק – חברי המועצה
חסרים: מ. מרקוביץ – חבר המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש