פרוטוקול ישיבת המועצה 11.6.1957

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 26.
* מאשרים את החלטות הנהלת המועצה מישיבה מס' 25:
קבלת עובדת סעד בחצי משרה, שירותים חקלאיים, מינוי רשם ראשי לקראת רישום הילדים למוסדות חינוך תשי"ח, קביעת גובה שירותי חינוך לשנת תשי"ח, חילופי גברא בוועדת הרישיונות, העברת עסקים קיימים למרכז האזרחי, העסקת גנן לנטיעות, תיקון חוק עזר להיטל עינוגים.
* מאשרים את החלטות הנהלת המועצה מישיבה מס' 26:
הנחה במסים על ארנונות רכוש לבעלי הלולים, חוזה לשכירות על מבנים לקיוסקים, התקנת גז לבישול במוסדות החינוך, הנחה במסים, ביטוח צד שלישי.
* מאשרים את החלטת ועדת ההצעות מישיבה מס' 15, לגבי הקמת מרכז אזרחי.
לגבי סעיף 12, מחליטים לדחות את החוב מ 1.4.57 בעד תשלום מים ואשפה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין, ח. ציפרשטיין – סגני ראש המועצה
א. נלקין, ד. ארליך, י. לוינסון, י. סעדי, מ. מרקוביץ – חברי המועצה
חסרים: ס. יצחייק – חבר המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש