פרוטוקול ישיבת המועצה 5.3.1957

* ראש המועצה מודיע על התפטרות חבר המועצה משה כצנלסון, מפאת מחלתו הקשה, ועל הצטרפות אליעזר נלקין (מסיעת מפא"י). כהן מודה למשה כצנלסון ומשבח את תרומתו לפעילות המועצה וכן מברך את אליעזר נלקין לתחילת כהונתו.
* מאשרים את החלטות הנהלת המועצה בישיבה מס' 22:
היטל המסים לשנת הכספים 57/58, כפי שהוצע על ידה ; דרגה לסגן ראש המועצה ח. ציפרשטיין; בקשת הנהלת הקולנוע לשחרור מהיטל עינוגים מקומי; אישור קבלת הלוואה בסך 6,000 ל"י לרכישת ריהוט לבית-הספר; פרסום מכרז לרכישת ריהוט לבית-הספר; תערוכת בולים; הגדלת מספר שעות העבודה המועצה; הוצאות נסיעה למורי בית-הספר; בקשות להנחות ממס עסקים; הדירוג והתשבוץ של עובדי המועצה ( לאחר עיון ברשימה העדכנית שהוגשה על-ידי ראש המועצה, בהתאם להבטחתו בישיבה מה .3.3 – הרשימה המלאה של הפקידים והעובדים בפרוטוקול המקורי).

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין, ח. ציפרשטיין – סגני ראש המועצה
ס. יצחייק, א. נלקין חברי המועצה
חסרים: ד. ארליך, י. לוינסקי, מ. מרקוביץ, י. סעדי – חברי המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש