פרוטוקול ישיבת המועצה 3.3.1957

* מאשרים את הפרוטוקול מישיבת המועצה האחרונה (מס' 23, מה 2.3.57).
* לאחר דיון קצר, בהקשר לישיבת ועדת ההצעות מס' 13, מחליטים:
בהעדר הצעות אחרות, מוסרים את הזיכיון לפיתוח והקמת המרכז האזרחי לידי האחים גרין בע"מ; תמחיר הפיתוח יובא לדיון והכרעה לוועדת ההצעות; הזכות הבלעדית לבנייה בשטח, נמסרת לבעל הזיכיון; פיקוח על המחירים וטיב הבנייה יהיה בידי המועצה, ובמקרה של חילוקי דעות יפנו לבוררות, וכצד שלישי יופיע איגוד הקבלנים או במהנדסים ;פיתוח השטח ייעשה בהתאם לתכנית מהנדס המועצה; אם מוסדות ציבור ירצו לבנות בשטח, תימסר הזכות הבלעדית לידי בעל הזיכיון ובמקרה של חילוקי דעות יפנו לבוררות, וכצד שלישי יופיע איגוד הקבלנים או המהנדסים.
* מאשרים את החלטות הנהלת המועצה מס' 20:
המועצה תשתתף ב 25% מהוצאות רשת הכבישים וחשמל בגוש 6494 (את השאר ישלם הקבלן); מרכז אזרחי; נטיעת עצים לכבוד צ.ה.ל להנצחת מבצע סיני; תקציב הכיתה של בית-הספר הממלכתי- דתי; תשלום דמי הבראה לעובדים; דיון בבקשות להנחה ממס עסק; חוק העזר למודעות ושלטים ובדבר הסדרת שמירה בישוב.
* בעקבות פניית ועד עובדי המועצה בנושא תשלומי שכר וביצוע פיטורים וכן לגבי תשבוץ ודרוג עובדי המועצה, הוחלט לאחר ויכוח ארוך מאד בין מרקוביץ, לוינסון, יצחייק וארליך – לבין
ראש המועצה, לאשר את סיכום ההנהלה לגבי תשלומי שכר וביצוע פיטורים. לגבי תשבוץ ודירוג עובדי המועצה, הוחלט להביא לישיבת המועצה הבאה את הרשימה המעודכנת.
* בעקבות פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס' 22, ראש המועצה מציג את הסיבות להחלטת ההנהלה להעלות את היטל מס הארנונה בשנת 57/58, לגבי כל אחד ממרכיביו: האשפה, המים והארנונה.
בויכוח הארוך השתתפו כמעט כל הנוכחים. הייתה ביקורת נגד תופעות של בזבוז בהוצאות שונות של המועצה וגם הצעות לחיסכון. כמו כן צויין המצב הכלכלי הקשה של רבים מהתושבים (לא רק של אנשי המעברה). תוצאות ההצבעה היו: ארבעה הצביעו בעד הצעת ההנהלה (כהן, רוקנשטיין, ציפרשטיין ויצחייק) וארבעה נגדה (ארליך, לוינסון, מרקוביץ וסעדי).
ראש המועצה מודיע שישיבת המועצה הבאה תתקיים ב 5.3.57 , בה יתקיים דיון מחודש בנושא,
וכן יעלה בה נושא התפטרות חבר המועצה משה כצנלסון החולה, (שביקש זה כבר להתפטר, כפי שציין כהן במהלך הוויכוח בנושא העלאת המס) וכניסת אדם אחר במקומו.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה
א. רוקנשטיין, ח. ציפרשטיין – סגני ראש המועצה
ד. ארליך, י. לוינסקי, ס. יצחייק, י. סעדי, מרקוביץ – חברי המועצה
חסר: מ. כצנלסון (מפאת מחלתו) – חבר המועצה
ג. איצקוביץ – מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש