פרוטוקול ישיבת הנהלת המעברה 11.4.1954

החלטות:
ההנהלה קיבלה את התפטרות קחטן איתן מתפקיד מזכיר הוועד, שימשיך בתפקידו עד תחילת מאי, כדי לאפשר למזכיר החדש להיכנס לעניינים.
במקומו הסכימה ההנהלה לקבל את שמואל גולדברג, לתקופת ניסיון בת שישה חודשים – החל מה 15.4.54, ולהורות למועצה לבצע החלטה זאת.

משתתפים: סמוחה סלח – יו"ר הוועד
כדורי לוי וזלוף דוד – חברי הוועד

/// מיכל 54 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש