פרוטוקול ישיבה 22.4.1943

הוחלט לסגור את הגדרות סביב החצרות בשכונה מפני הערבים. במקומות ציבוריים תפקיד הסגירה הוטל על ברנפלד ווולך.
בעניין החבר מנהיים שפלש וגידר לעצמו שטח ציבורי הוחלט כי בשבת הוועד יצא לשם ויהרוס לו את הגדרות בשטחים שלא שייכים לו.
הוחלט כי יסדרו שעון מים וקו מים נפרד לערבים . את המים יזרימו להם שעה בבוקר ושעה בערב. את הנושא ינהל ברנפלד.
באסיפה הכללית ידובר על חלוקת צינורות המים. הוטל על אנדרמן והיימן להכין תקציב.
החבר אונגר הכין דו"ח כתוב על נושא העבודה הערבית והדו"ח יימסר למרכז החקלאי.
תמורת מסים שלא שולמו,  רובין יתקן על חשבונו תיקונים בגן ובבית הספר.
בשעה 24.30 יצאו חברי הועד לביתו של מנהיים הוא התנגד לכך. נערכה שיחה ובה סוכם כי החבר מנהיים יסיר את חוטי התיל מעל השטח השייך לציבור. הוא מקבל את מרות הוועד עליו. תתקיים אסיפה כללית בנושא.
נוכחים: אנדרמן, נוסבאום, לב, היימן, ד"ר לוין.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש