ישיבת ועד חדש ביום 31.7.1943

סדר היום:
קבלת חומר מהוועד הקודם.
בחירת גזבר, מזכיר, ועדות.
שונות.
חומר מהוועד הקודם: ד"ר לוין מוסר 4 מפות שכונה, 16 שטרות עבור שכר לימוד לשנים 42-3 .
נמסר תיק מכתבים בנושאים שונים. ד"ר לוין מסר את החותמות.
הוחלט כי תהיינה קופות נפרדות קופת ועד וקופת המים.
נבחרו: זיידמן – מזכיר, וולך – גזבר, גרינברג – חתימה שנייה. הוחלט כי יש לחתום 2 חתימות על מסמך.
פייזר – קופאי ומנהל חשבונות.
ועדת מים: נתן, ליטוין, בלום.
ועדת חינוך: זיידמן, פישר, כהן.
קופ"ח: וולך.
ועדה לשיפור המקום: כהן, נתן, בלום.
הסכם בעניין בית ספר משותף  – הוחלט לאשר ויובא לאישור האסיפה.
האסיפה תבחר ועדת שופטים..

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש