אסיפה כללית בתאריך 29.5.1943

אסיפה כללית בתאריך 29.5.1943
האסיפה נפתחה בשעה 11.45 נכחו כ 40 חברים.
ד"ר לוין מודיע כי ב 12.6 תתקיים אסיפה כללית נוספת בשעה 11. .במידה ולא יהיו מספיק חברים,
תכונס אסיפה בשעה 11.45 אשר תהיה חוקית בכל מספר נוכחים.
היו"ר לוין מזכיר כי הוועד הזה התנה את כהונתו בהצלחה לפעול במספר נושאים בתוך שלושה חודשים.
נושא ראשון: מיסים. לא נעשה הרבה.
מים: עדין לא נפתרו הבעיות. המרכז החקלאי לא עמד בהבטחתו להשתתף. קיים חוב.
הוועד החליט להתפטר מאחר וחברים לא ממלאים אחר פסקי דין שניתנו על ידי ההסתדרות. נוצר מצב שבו לוועד אין כוח או סמכות לחייב את החברים, וכל אחד יכול לנהוג ככל העולה על דעתו ללא ענישה.
לוועד אין עזרה מהמרכז החקלאי בנושאים כספיים.
מתפתח ויכוח עם ד"ר קלמנט, הטוען כי אין להשאיר את המקום ללא ועד בתקופה כזו.  לוין מטעים כי אין לוועד אפשרות להמשיך כי אין לו עזרה מהחוץ ויש חבלה מבפנים.
ד"ר צרף מבקש כי הוועד ימשיך בעבודתו וידחה את ההתפטרות. יראו אם פסקי הדין של ההסתדרות יבוצעו בתוך שבועיים, תיבחר נציגות שתיגש לדבר עם המוסדות. ההצעה מתקבלת.
לא נמצאו חברים שהתנדבו להיות בנציגות.

/// מיכל 9 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש