פרוטוקול ישיבת הנהלת המעברה 13.1.1954

החלטות:
הוסכם להיענות לבקשה המשותפת של שטרסר ראובן מקריית אונו וקצב גימיל מהמעברה, להקים קולנוע במעברה וכן להורות למועצה להוציא עבורם רישיון.

משתתפים: סמוחה סלח – יו"ר הוועד
כדורי לוי וזלוף דוד – חברי הוועד

/// מיכל 54 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש