פרוטוקול הנהלה 22.8.62

תיקון לסעיף 2 בפרוטוקול מ 15.8.62: מכיוון שגם אם יוחל בעבודות הניקוז לפני בוא החורף הן לא יושלמו לפני בוא החורף, ולכן סוכם להתכנס שוב באוקטובר כדי לדון בדרכים למניעת שיטפונות ברחוב הנשיא.
תיקון לסעיף 7 בפרוטוקול מ 15.8.62: ביצוע שמירה על רכוש ציבורי, רק אם המשטרה לא תעמיד לכך כוח אדם.
תיקון לסעיף 8 בפרוטוקול מ 15.8.62: המשך בשיטת אי.בי.מ, רק אם רמת השגיאות תרד מתחת ל 2%
לבדוק באיזו שיטה תיעשה קריאת מדי המים.
קבלת הלוואה מאוצר השלטון המקומי 25 אלף ל"י למימון עבודות ביוב.

משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש