פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (25/62) – 20.9.1962 (משוער)

ביצוע תיקוני כביש רחוב וולך בסך 500 ל"י.
מאושר 600 ל"י כתוספת לתקציב המועצה הדתית, לצורך העברת צריף המשמש בית כנסת.
לבדוק השתתפות עובדים בביטוח נגד תאונות.
אישור רכישת מהדק אדמה מכני במסגרת התקציב הבלתי רגיל.
הארכת חוזה לפינוי אשפה, בתנאי שלא יהיה שינוי במחיר.
אישור חוזה בסך חצי מליון דולר עם החברה לקידום התעשייה והמלאכה בקריית אונו, כערבות לחברה לטובת קבלת הלוואות מתושבי חוץ.
הלוואה מאוצר השלטון המקומי, למטרת קונסולידציה של חובות.
אישור חוזה הלוואה מאוצר השלטון המקומי לטובת המועדון הטכני לנוער ומעון ילדים.
אישור קבלת מלווה מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לטובת עבודות פיתוח כבישים, ביוב, ניקוז, חשמל ובנייני ציבור של המועצה הדתית.
ערעור על לוח השומה לשנה המתחילה באפריל 1963.
היטל איזון מחיר המים, כדי לכסות על הגרעון הנוצר כתוצאה מההפרש בין הכמות המסופקת לכמות הנצרכת.

משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש