פרוטוקול הנהלה 16.10.62

רכישת מקרר עבור מפעל להזנת הילד.
קבלת הלוואה ממשרד השיכון דרך "טפחות" להקמת שתי כתות גן ילדים בשטח הפתוח (חב"ר).
קבלת הלוואה ממשרד השיכון דרך "טפחות" להקמת מעון תינוקות ומועדון שכונתי.
פרסום מכרז לעבודות ניקוז.
העברת ילד אחד לכיתה א בית ספר ניר מבי"ס אחר כדי לאפשר פיצול של 92תלמידים לשלוש כיתות במקום שתי כיתות.
אישור צבחה יוסף למשרת מנהל הגבייה.
אישור קבלת עובדי ניקיון בי"הס.
מינוי וועדה מקומית לפינוי סעד בחללים.
הארכת חוזה ד"ר דניאל לשנה נוספת.
אישור תקציב נוסף לטובת קרן איזון דמי מים.
בחירת מועמדים לוועדה מחוזית לבניה.
הזמנה אצל הפסל פטל דנציגר תכנית גינה ע"ש הנרייטה סולד.
קביעות לגזבר המועצה.

משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש