פרוטוקול ישיבת הנהלת המעברה 23.8.1953

החלטות:
* על סמוחה להתקשר למועצה, לקביעת משכורת קבועה לחזן ולשמש בית הכנסת לעיראקים.
* לכתוב למועצה בנושא בתי הקפה הבלתי חוקיים והצורך לנקוט באמצעים הדרושים,
בנושא קופת החולים הלאומית במעברה וכן לגבי הצורך לפזר דידיטי בתעלות הביוב.
* לשגר משלחת של חברי ההנהלה ליו"ר המועצה, לגבי שיכון.
* לבחור בוועדה דתית לכל בית כנסת בנפרד, שתהיינה אחראיות כלפי הוועד.
* להתקשר ל עיתוני "דבר" ו"אומר", בקשר להודעות על פעולות הוועד.
* לאחד את ועדת החינוך וועדת התרבות, ולהביא לאישור הוועד.
* לאפשר לצלם ז. יצחק לקבל חנות ורישיון.
* לציין במכתב תגובה בנושא הספרייה, שכבר קיימת במקום ספריית ההסתדרות.

משתתפים: סמוחה סלח – יו"ר הוועד
כדורי לוי וזלוף דוד – חברי הוועד
כל השלושה חתומים על הפרוטוקול.

/// מיכל 54 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש