פרוטוקול ישיבת הנהלת המעברה 20.7.1953

החלטות:
* לאפשר לרופאת השניים ד"ר ר. צ'יטאיאט לפתוח מרפאת שיניים ולבקשה לתת הנחה לחברי ההסתדרות ולמקרים הסוציאליים. כמו כן, לשלוח האישור למועצה ולמנהל המעברה.
* להמליץ על הבקשה לקבל אישור למכירת כרטיסי מפעל הפיס.
* לשלוח מכתב אזהרה למחלקת החלב, שאם לא תמשיך תוך 10 ימים במכירתו, יישלל ממנה רישיון החלוקה.
* לפרסם באמצעות מודעות גדולות בערבית ובעברית, לגבי הרכב ועדת הסעד ותפקידיה.
* לשלוח מכתב תגובה לעיתון "הארץ", לגבי המאמר בנושא השריפה.
* לשלוח דו"ח למועצה בנושא בתי הכנסת, המקווה והחשמל.
* יישלחו מכתבי המלצה (לגבי תושבים מסוימים) ללשכת העבודה וללשכת הסעד.

משתתפים: סמוחה סלח – יו"ר הוועד
כדורי לוי וזלוף דוד – חברי הוועד
קחטן איתן – מזכיר הוועד
כל שלושה חברי הוועד חתומים על הפרוטוקול.

/// מיכל 54 / תיק 6 /

המסמך ייפתח בחלון חדש