פרוטוקול ישיבת הנהלת המעברה 12.10.1953

החלטות:
* בהתחשב במצב ההורים של ילדי כיתה ז', שאין ביכולתם לשלם שכר לימוד ובימי הגשמים, רצוי להשאיר כיתה גבוהה זאת במעברה – גם למטרת הגדלת בית הספר ותקציב ההנהלה.
* יש להזמין את מחלקת החלב ואוספי הזבל לישיבה הבאה.
* בהמשך לפניית המפקח הסניטארי של המועצה, יש להזהיר את האנשים בעלי הברזים הנוזלים ולהעביר את שמותיהם לאחראי – להגשת משפט נגדם.
* לפנות בדרישה לוועדה הטכנית של המועצה, להכנסת חשמל בהקדם למעברה.
* פניות ללשכת הסעד לסיוע לתושבים (מסוימים).

משתתפים: כדורי לוי וזלוף דוד – חברי הוועד
השניים חתומים על הפרוטוקול.

/// מיכל 54 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש