פרוטוקול האסיפה הכללית של שכונת אונו 27.9.1946

* זיידמן הציג את הצעת התקציב המפורטת של הוועד, לשנת תש"ז.
סה"כ ההכנסות: 1,476,660 לא"י
סה"כ ההוצאות: 1,458,000 לא"י
18,660 לא"י
סה"כ ההכנסות הצפויות עולה על סה"כ ההוצאות, היות ובחישוב ההכנסות נלקחה מראש העלאה מתוכננת בשכר הלימוד לגן ולבית הספר וכן העלאה של 30% במסים.
האסיפה אישרה (פה אחד) את הצעת התקציב על כל מרכיביה.
כמו כן קיבלה האסיפה החלטה, הדורשת מכל החברים לסלק את חובותיהם ומייפה את הוועד לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו להכריח את החברים המפגרים בתשלום המסים, לסלק את חובותיהם.
* נבחרה ועדה לעזרה הדדית, הכוללת את פייזר וסדגר.
* הצעת ליפמן לבחור ועדת תרבות, נדחתה לאסיפה הבאה מחמת השעה המאוחרת.

משתתפים: 42 חברים – כולל 11 בנות זוג (הפירוט בפרוטוקול המקורי)

/// מיכל 9 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש