פרוטוקול האסיפה הכללית של שכונת אונו 27.8.1946

* זיידמן מוסר דין וחשבון בשם הוועד, לגבי המשך פעולותיו בנושאי המים והבניין הציבור. כמו כן הוא מפרט את ההוצאות (בכל התחומים) וההכנסות מ 1945 – כולל ההלוואות שנלקחו.
* האסיפה דוחה את הצעת הוועדה המכינה לבחירת ועד חדש, ומציעה (ברוב קולות) להשאיר את חברי הוועד הקודם בכהונתו: זיידמן, ליפמן, וולך, ויטיחובסקי ופייזר.
אנשי "רסקו" יצרפו חבר נוסף.

/// מיכל 9 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש