פרוטוקול האסיפה הכללית של שכונת אונו 25.11.1947

הנושא: פתיחת בתי מלאכה בשכונה
לאחר שזיידמן הציג את הנושא:
* וישניאק: ההסתדרות דאגה להקים כאן שיכון פועלים למגורים והקמת בתי מלאכה תהווה מהפכה. בית מלאכה יביא לבסוף לניצול עבודה שכירה. ראינו כבר, שאחד החברים קיבל את הסכמת הוועד , התחייב לעבודה בשעות קבועות והפר התחייבות זאת. אל נקלקל לנו את החיים.
הוא מציע: (א) אין להקים שום בית מלאכה בלי הסכמת האסיפה, (ב) טעון אישור ברית הפיקוח, (ג) הוועד ירכז בפינה אחת כמה מגרשים להקמת אזור תעשייתי בתנאי עבודה עצמית ובלי עבודה שכירה, (ד) הסכמה באישור השכנים (שעות עבודה ופעילות מכונות).
כשקיבלו חברים, לא הקפידו לקבל רק חברים חקלאיים.
* שפיגלשטיין: האם רק על השאלה העקרונית התאספנו?
* זיידמן: הסיבה הייתה המסגרת השכונתית. אנו מוכרחים להתחשב במציאות. במוקדם או במאוחר נצא מהמסגרת ההסתדרותית. אנו אמנם 60 חברי הסתדרות, אבל האיחוד בינינו ובין "רסקו"… כך שעם כל רצוננו לשמור על מסגרת ההסתדרות, אנו מוכרחים לחרוג מהמסגרת ולהיות עצמאיים. אנו צריכים להחליט מה מועיל לשכונה.
* שפיגלשטיין: האם בעל בית המלאכה צריך לשלם את אותם מסים? אם כן, זה כבר לטובת השכונה. האם יש לשכונה אפשרות להקצות מגרשים מיוחדים?
* זיידמן: קרוב לוודאי שישארו לנו מגרשים ריקים, אבל אין לדעת איפה וקשה לבנות על זה. יהיה צורך לדון על כל מקרה או באופן עקרוני.
* וישניאק: אינני רוצה להיות קיצוני ואני רק מביא הצעות להצבעה.
* גוסטב: רוב החברים הם בעלי מלאכה ולכן אתה לא יכול להתנגד להקים בית מלאכה.
*במהלך הדיון השתתפו גם טירולר, עיון, נתן, גרינברג ב., רובין ונלקין.
* זיידמן: האסיפה מייפה את הוועד לאשר. הוועד לא יאשר בתי מלאכה, שיש להם מכונות רועשות או מפיצות ריח רע. לוועד יש ייפוי כוח להחליט בקבלת ההצעות ולהביא להחלטת השכונה (לאסיפה כללית) במקרה ותהיינה הצעות חורגות.
ההצעה התקבלה פה אחד.
* הצעת וישניאק: האסיפה מחייבת את הוועד לאשר הקמת בתי מלאכה, רק לצורך עבודה עצמית ומבלי ניצול הזולת.
* האסיפה מחליטה על הגבלת שעות העבודה לשעות היום ומטילה על הוועד לקבל לפתיחת כל בית מלאכה, סכום של עשר עד עשרים וחמש לא"י.

/// מיכל 9 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש