פרוטוקול האסיפה הכללית (היוצאת מן הכלל) של שכונת אונו 5.5.1944

* זיידמן דיווח על הצורך בקידוח באר, לאור מצב אספקת המים מכפר אז"ר ההולך ומחמיר ועל העלות הצפויה כ 3,500 לא"י. הרצפלד הבטיח הלוואה בסך 1,200 עד 1,500 לא"י מחברת "פזא" ואת השאר על החברים יהיה לשלם: 20 לא"י מכל מגרש של דונם (100 – 110 מגרשים). הובטחו הלוואות אישיות על-ידי קופת מלווה רמת גן. גרינברג ב. הסביר את הצד הטכני ואת ההוצאות המשוערות: מקום הקידוח (על-ידי משאבת עזר) וסיכוייו.
לאחר ויכוח ער, בו השתתפו רוב הנאספים, התקבלה (פה אחד) הצעת הוועד: לקדוח באר בשכונה ולהטיל תשלום בסך 20 לא"י מכל דונם – בנוסף להלוואה מחברת "פזא".
* כמו כן הוחלט:
לכל חבר אשר ישתמט מתשלום ה 20 לא"י, יפסיקו את המים. לשם כך גם נבחרה ועדה, שכללה את ד"ר קלמנט וברנפלד.
לוועדת הביקורת יצורפו לב ופוגל.
לברר בישיבה משותפת של המרכז החקלאי ונציגי חברת "רסקו", את אופי ההתקשרות בין המשתכנים מ"רסקו" ו"השיכון".

משתתפים: 37 חברים (כולל מ"רסקו". כל השמות בפרוטוקול המקורי)

/// מיכל 9 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש