פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים (מס' 5) מה-9.7.1970

* בהתאם להחלטת הוועדה מה 26.6.70, פורסם מחדש המכרז לבניית מבנה הכולל 24 כיתות לבית-ספר. בעקבות בקשת שתי חברות בנייה, הוחלט לדחות את מועד נעילתו מה 12.7.70
ל 21.7.70, וליידע את כל מגישי ההצעות.
* בעקבות מכרז לבניית שני מבנים טרומיים לבתי כנסת בקיראון (על-מנת לפנות חדרי לימוד ב"תלמים"), החליטה הוועדה להמליץ על ההצעה הזולה (מבין השתיים), הכוללת מבנה אחד לשני בתי הכנסת, כך שההוצאה לא תעלה על 10,000 ל"י – הסכום המרבי שבסמכות הוועדה לקבל.
* הוחלט לפנות במכרז לקבלת הצעות להצבת מתקני משחקים ( הנמצאים בידי המועצה), ולהמליץ בפני ישיבת המועצה הקרובה על קבלת ההצעה הזולה, כדי לאפשר את הצבתם בהקדם.

משתתפים: עמנואל ירדני – יו"ר הוועדה
צבי פרידמן – חבר הוועדה
עמוס אורן – מהנדס המועצה
חתומים על הפרוטוקול: עמוס אורן ועמנואל ירדני

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש