פרוטוקול ישיבת הוועדה לספורט ונוער (מס' 2) – 23.6.1970

* מאשרים את ההסכם עם מועצת הפועלים והחטיבה המקצועית בנוער העובד, להפעלה משותפת של הנוער ברחוב הרצל וכן מאשרים את תכנית הפעולה המוצעת למועדון הטכני ואת סיכום הפעולה עם הצופים.
* מחליטים שיש לדרוש לזרז את הכשרת המקלטים לפעולות נוער וכן את ביצוע התיקונים הנחוצים במועדונים (שהוזמנו לפני חודשים רבים).

משתתפים: רונטל עליזה – יו"ר הוועדה
עמנואל ירדני
חסרים: אורנשטיין מרדכי, חורי משה, עזרא מזרחי, נציג ציבור ס' ונציגי המערך
נוכח: ירון ראובן – מנהל המחלקה לנוער ולספורט
חתומים על הפרוטוקול: ירון ראובן ורונטל עליזה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש