פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 9) – 15.7.1970

* ראש המועצה: הישיבה זומנה לפי בקשת סיעת המערך.
הפעלת הרפורמה המלאה בחטיבת הביניים, תתבצע תוך השנתיים הבאות.
בישיבת המועצה האחרונה אושר המכרז לבניית 24 כיתות לאכלוס כיתות ז' – ח'.
* עליזה רונטל: לדברי עדיאל, סגן המנהל הכללי של משרד החינוך, לאור בדיקת מצב החינוך בקריית אונו, לא הייתה הצדקה לבקש בה רפורמה ולו היה יודע זאת לא היה מאשרה.
. "מי העלה תכנית זאת כדי להרוס את בתי הספר הקיימים ולערוך ניסויים על הילדים שלנו, ללא תכנון מוקדם?" הקמת הרפורמה בקריית אונו לא תואמה עם אנשי חינוך במקום והייתה משגה מצער.
. בית ספר מקיף מכיל שש כיתות (שלוש בחטיבת הביניים ושלוש בבית ספר תיכון ומקצועי) ואמור להכיל 2,400 עד 3,600 תלמידים, כדי לאפשר קידום מסלול מקצועי מגוון. בינתיים ההוראות הן, שעל כל 24 כיתות יש לפתוח חטיבה נוספת.
* יעקב כהן לרונטל: אין לך זכות מבחינה חינוכית, לדבר נגד הגופים המוסמכים שהחליטו על כך. צריך להיות עם הרבה ידע, כדי לדבר נגד הרפורמה. אמרת שהיו צריכים לעכב את ביצועה. אולם כיום, אם יש עיכוב הסיבה היא רק כספית. לכן התחילו את הפעלת השיטה בעיירות הפיתוח, שבהן היא זכתה להצלחה.
אם הייתי מסכים גם לעצות המורים בבתי הספר העממיים בעבר, גם בית הספר התיכון בקריית אונו לא היה קיים.
אני בדעה, שהמורים מסכנים את בתי הספר היסודיים הקיימים ואני סומך יותר על המוסדות. אני רואה את טובת הילדים לטווח ארוך ואני חושב שזאת ברכה לילדינו.
יעקב כהן: ממשרד החינוך נאמר לנו, כי הרעיון להקים את בית הספר המקיף הוא טוב, אך לא יוכלו להושיט לנו עזרה כספית, היות ואנו לא נמנים על עיירות הפיתוח. וכך, למרות שכל מאמצינו להשיג עזרת כספית מהמוסדות לא צלחו, כמו גם לפני 10 שנים לגבי הקמת בית הספר התיכון, החלטנו לפעול להפעלת הרפורמה ללא דיחוי. אי-לכך, סוכם עם מנהל מחלקת החינוך על קבלת 50,000 ל"י לבניית חדרי לימוד במסגרת בית ספר "תלמים" (בשני שלבים). לאותו מבנה תוכנס גם המגמה המוסיקאלית – שעבורה הסכים מנהל מפעל הפיס לתת הלוואה נוספת (תוך כדי הבנייה), בסך חצי מיליון ל"י.
ראש המועצה: בענייני חינוך לא נהגתי כקודמי, שפעל על דעת עצמו, אלא התייעצתי עם כל הנוגעים בדבר. בשבילי, הם המוסמכים לקבוע.
עליזה רונטל: הכנסת אישרה את הרפורמה והסתדרות המורים קיבלה זאת. חולון ותל אביב דחו את ביצועה.
יעקב כהן: אין אנשי חינוך בקריית אונו. ישבתי לפני כמה שבועות עם אנשים העוסקים בחינוך והם הסכימו לדעתי, בנושא הרפורמה.
עליזה רונטל: בניו יורק פעל בית הספר המקיף תקופה ארוכה והם החליטו לבטלו, לאחר מחקר שמצא ששיטה זאת גרמה נזק לתלמידים. בקריית אונו נעשה הדבר ללא מחשבה מספקת.
ראש המועצה: חטיבת הביניים שהוקמה הייתה מחוסרת כל תכנון. נעשה מעשה רע גם להורים וגם לתלמידים. התייעצתי עם אנשים העוסקים בשדה החינוך יום-יום, ומה שהם יעצו לנו זאת נבצע.

משתתפים: אביגדור ורשה – יו"ר המועצה
ד"ר יעקב אמיר, עמנואל ירדני וצבי פרידמן – סגני יו"ר המועצה
יעקב נחושתן, עליזה רונטל, יעקב כהן, סמי כץ, מילק קרמר וזלמן נוימן – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידוב – הגזבר, עו"ד צבי מיתר – היועץ המשפטי, ג. איצקוביץ – מנהל מחלקת החינוך, י. גור – מנהל מחלקת השירותים ועמוס אורן מהנדס המועצה
חתומים על הפרוטוקול: דוד ענבי ואביגדור ורשה

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש