פרוטוקול הנהלה 4.7.62

בדיקת שילוט בכניסה לקריה
בדיקת אפשרות למפעל חסכון לחינוך אוניברסיטאי על פי הדוגמה של חיפה
מינוי אחראי לטיפול בגינות ליד בתי המועצה
פיגור בתשלום שכר דירה בית פלינטר של מהנדס המועצה
העלאת מחיר שעה בפינוי פסולת
בדיקת אפשרות להקמת יחידת התנדבות כיבוי אש
בדיקת אפשרות לקריאת רחוב ע"ש קדושי סטרומה
הקמת ועדת קבע מקומית לטיפול בחללים
תרומות ע"ס 50 ל"י ללוחמי הגטאות, מלחמה בסרטו, אגודת האוניברסיטה העברית, החברה לחקר המקרא, ליגה למלחמה בשחפת
אישור המלצת משרד הפנים על סגירת חנויות מזון פעם בשבוע מ 1400 בחודשי הקיץ
חיוב קולנוע אור-און ב 15 ל"י לשבוע על הדבקת מודעות
העמדת מגרש "ישי" לרשות האגודה הצרכנית לטובת מחסנים
דחיית בקשת פורת לזיכיון ולפיתוח כצנלסון יצחק שדה על יד הצרכנייה
אישור רכישת תלת אופן בשרות הזנת הילד
בדיקת ההוצאות המקובלות להחזקת קטנוע ע"י מנהל הרכב

משתתפים: כהן, כץ, בוקצ'ין, ענבי, אחידב

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש