פרוטוקול האסיפה הכללית 8.9.1951

יו"ר האסיפה י. זיידמן.
האסיפה התקיימה בבית-העם ב 11:00 לפני הצהריים.

* היו"ר העלה את הצעת הוועד, לבטל מייד את המיזוג בין שכונת-אונו וגבעת-ברכה.
לאחר דיון ארוך בהצעה, התקבלה הצעת הוועד ברוב של 59 מהנוכחים. ארבעה הצביעו בעד ההצעה להמשיך את המיזוג באופן זמני ולהחליט בהתאם להתפתחות – שניים נמנעו.

משתתפים: 65 חברים (שמותיהם מפורטים בפרוטוקול המקורי)
חתום על הפרוטוקול: המזכיר

/// מיכל 9 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש