פרוטוקול האסיפה הכללית 5.11.1949

* הוועד דיווח על המו"מ עם השלטונות – מחד, ועל לחץ המרכז החקלאי – מאידך, להסכים למועצה אזורית. הוועד הבהיר, שבהתאם לחוקת "המועצה האזורית עמק הירדן" – שתשמש יסוד לחוקת "המועצה האזורית אונו", לכל ועד מקומי שלטון פנימי מלא ושאין חשש להשתלטות האזור עליו.
האסיפה החליטה לייפות את כוח הוועד לנהל את המו"מ בכיוון של מועצה מקומית, ולפני הגמר להביא את הנושא לאישורה.
* האסיפה התווכחה הרבה בנושא העדיפות בין כביש למדרכה, והחליטה להטיל על הוועד לברר את העלויות ותוך חודש להחליט לגשת לביצוע.

הערה: המשך פרוטוקול האסיפה "מחוק" ואינו קריא לחלוטין.
משתתפים: 35 חברים

/// מיכל 9 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש