פרוטוקול האסיפה הכללית 10.12.1949

* האסיפה אישרה (אחרי ויכוח קצר) את הצעת הוועד, לבטל את הבקשה לקבלת חוקת מועצה מקומית ולהצטרף ל"מועצה אזורית אונו".
* האסיפה החליטה (לאחר ויכוח ער) להטיל על הוועד הרכבת ועדת שמירה, שתיקבע בשיתוף עמו את אופן ביצוע השמירה בשכונה וגם תפקח עליה.

משתתפים: אין התייחסות.
הערה: לא נרשמו כותבי הפרוטוקול.

/// מיכל 9 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש